கி. பி. 1012: சோழர்களின் மிகப்பெரும் வெற்றிகளின் போதான உலக அரசியல் புறநிலைகள் – II

  * இந்தியாவின் வடக்குக்கோடியில் இன்றைய உத்தரப்பிரதேசத்தில் விளங்கிய கன்னோஜின் இளவரசனான ஜெகதிபாலன், இலங்கையின் தெற்குக் கோடியில் இருந்த அம்பாந்தோட்டைக் காடுகளில் வந்து மறைந்து வாழ்ந்ததோடு, சோழர்களை விரட்டச் சிங்கள இளவரசர்களுக்கு உதவினான்! * கடாரத்தின் கோட்டையைச் சோழர்கள் முற்றுகையிட்ட போது சீனத்து நெருப்பு வீசிகளை (flame – throwers) பாவித்தார்கள்! இப்படியான செய்திகளை நம்ப முடிகிறதா? இவை வெறுமனே முகப்புத்தகத்தில் பரப்பப்படும் செய்திகளல்ல. வலுவான வரலாற்று ஆதாரங்கள் உள்ள… மேலும் »

கருத்திடுக