மனதின் உயரம்

வரலாற்று நாவல் ஒன்று எழுத வேண்டும் என்பது என் மனதில் இருக்கிற ஒரு நீண்டகால ஆசை. அதிலுள்ள சிரமங்கள் பல. தமிழர் வரலாறு என்பது இன்றைக்கும் பல மர்மங்கள் நிறைந்த ஒன்றாகவே இருக்கிறது. அங்கும் இங்கும் சில வெளிச்சப்புள்ளிகளை மிகச்சிரமத்தின் மத்தியில் ஆராய்ச்சியாளர் கண்டிருக்கிறார்கள். மீதி இன்றைக்கும் இருள்தான். பல பேர் “எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன்” என்று எழுதிவிட்டுப்போகிறார்கள். அதுபோல எழுத நான் விரும்பவில்லை.சில சில பாத்திரங்களையும் சம்பவக் கோர்வைகளையும் என்… மேலும் »

கருத்திடுக