தமிழ்ப் புது வருடம் எப்போது? – ஒரு விஞ்ஞானப் பார்வை

தமிழ்ப் புது வருடம் எப்போது என்பது பற்றிய சர்ச்சைகள் மறுபடியும் சூடு பிடித்திருக்கின்றன. இதுபற்றி தமிழ் கலாசார, வரலாறு, ஆரிய-திராவிட, திருவள்ளுவர் ஆண்டு, தி.மு.க – அ. தி.மு.க கருத்தியல் நிலைகளில் நின்று நிறைய எழுதியிருக்கிறார்கள். எனக்கும் இது சம்பந்தமாக அபிப்பிராயங்கள் இருந்தாலும் விரிவஞ்சி அந்தக் கருத்தியல் நிலைகளுக்குள் நான் போகவில்லை. இது சம்பந்தமான விஞ்ஞானப்பார்வைகள் அரிதாக இருப்பதால், அதை மட்டும் தர விழைகிறேன். பூமி சூரியனைச்சுற்றிய சுற்றுப்பாதையில் ஒரு… மேலும் »

1 கருத்து