‘கல் தோன்றி, மண் தோன்றாக்’ கதை

சமீபத்தில், தமிழ் மொழி மற்றும் சைவ சமயத்தின் பெருமைகள் பற்றி முக நூல், மற்றும் இணையத் தளங்களில் பல பதிவுகள் உலா வருகின்றன. புலம் பெயர்ந்த நாடுகளில் வாழும் எங்களுடைய பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு, தமிழின் பெருமைகள் பல சொல்லிக் கொடுக்கப் படுகின்றன. முக்கியமாக, வார இறுதிகளில் நடை பெறும் தமிழ்ப் பள்ளிகளில் இந்தக் கைங்கரியம் நடை பெறுகிறது. தமிழ் வளர்த்த புலவர்கள், சான்றோர்கள், பேச்சாளர்களின் பெயரால் பல மாநாடுகள் நடை… மேலும் »

கருத்திடுக