சோழர்களின் போர்க்குற்றங்களும் பெண்களுக்கெதிரான வன்முறைகளும்: ஒரு சுருக்கக் குறிப்பு.

தலைப்பைப் பார்த்ததுமே பலருக்கு அதிர்ச்சியாக இருக்கலாம். “வலியார்முன் தன்னை நினைக்க: தான் தன்னில் மெலியார்மேற் செல்லும் இடத்து.” என்பது வள்ளுவர் வாக்கு. காலச்சக்கரம் சுழல்கிறது. ஒருகாலத்தில் சோழர்கள் வலியவர்களாக இருந்தார்கள். தங்களிலும் மெலியவர்களை, குறிப்பாக எதிரிநாட்டுப் பெண்களை அவர்கள் எப்படி நடத்தினார்கள் என்பதை நாங்கள் தெரிந்துகொள்வது அவசியம். சோழர்களைப்பற்றிப் பெருமைப்பட்டுக்கொள்ள எவ்வளவோ இருக்கிறது. அவர்களது படைத்துறைச் சாதனைகள் பிரமிக்கத்தக்கவை. அவர்களது தந்திரோபாய நகர்வுகள் உச்சமானவை. அவர்களது கட்டிடக்கலை உலகை இன்றும்… மேலும் »

2 கருத்துக்கள்