அதிராஜேந்திரன் மரணம்: கிபி 1070 இல் சோழநாட்டில் என்ன நடந்தது?

கிபி 1070 இல் சோழநாட்டில் என்ன நடந்தது? சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் மேல் மட்டத்திற்குக் கீழே உறங்கிக்கொண்டிருந்த தீய சக்தி ஒன்று 1070 ஆம் ஆண்டில் மேலே வந்தது. 1070 க்கு முற்பட்ட பல தசாப்தங்களுக்கு, சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் மேம்போக்காகப் பார்த்தால் எல்லாமே நன்றாயிருந்தது. சோழப்படைகள் கங்கையையும், கடாரத்தையும் கைப்பற்றி, இன்னும் முந்நீர்ப்பழந்தீவு பன்னிரண்டாயிரத்தையும், ஸ்ரீவிஜய சாம்ராஜ்யத்தையும், சாவகத்தையும் பிடித்து, பிலிப்பைன் தீவுவரை சென்று, தமிழர்களுக்கு இணையில்லாப் பெருமையை அளித்தன. இந்திய… மேலும் »

கருத்திடுக