யாழ்ப்பாண அரசன் உக்கிரசிங்கன் யார்?

உக்கிரசிங்கன் யாழ்ப்பாணத்தின் வரலாற்றில் மிக முக்கியமான ஒருவன். என்னுடைய மாருதப்புரவீகவல்லி பற்றிய பதிவில் ஏற்கனவே உக்கிரசிங்கனைப்பற்றிக் குறிப்பிட்டுள்ளேன். இவன் மாருதப்புரவீகவல்லியின் கணவன் என்று கர்ணபரம்பரைக்கதைகள் கூறுகின்றன. உக்கிரசிங்கன் கிபி 795 இல் “வடதிசையில் இருந்து பெருந்தொகையான சேனைகளைக் கொண்டுவந்து போராடி இலங்கையில் அரைவாசி வரைக்கும் பிடித்து ஆண்டுவந்தான். தென்னிலங்கையை வேறு அரசன் ஆண்டு வந்தான்” என்று யாழ்ப்பாண வைபவ மாலை கூறுகிறது. ஆனால், உக்கிரசிங்கன் காலத்தில் கருணாகரத்தொண்டைமான் யாழ்ப்பாணம் வந்ததாலும்,… மேலும் »

கருத்திடுக