மேகதூதம்

மேகதூதம் என்ற பெருநூலில் இருந்து நான்கு கவித்துளிகள் சாயையில் மடமயில் ஆயினை; தனிநெடுங்கானில்ஓசையில் திடுக்கிடும் கன்னி மான் மருள்விழி உடையாய்;பூங்கொடி போலவே துவள்கிற உடலினை; ஆங்கேபாங்குறு மதிமுகம் படைத்தனை; பொய்ச்சினம் காட்டும்வாங்கிய வரிசிலைப் புருவங்கள் இரண்டினை வளைத்தாய். வெள்ளிப் பனி இமயத்தினில் வீசிடும் காற்றுஅள்ளிக்கொணர்ந்தது தென்திசை நோக்கி, என் அன்பே,மெள்ள முளைவிடும் தேவ தருத் தளிர் வாசம்!கிள்ளைச் சிறுமொழிக் கள்ளி, உன் மேனிச் சுகந்தம்மெல்ல முகர்ந்து, நான் அள்ளி அணைத்திட… மேலும் »

கருத்திடுக